contacto

  669 744 527

  93 284 13 96
Facebook Twitter

CAT | ESP

info@aquacat.cat

Inici | Política de Privadesa

POLÍTICA DE PRIVADESA DE LA PÀGINA WEB (www.aquacat.cat)


1. Declaració de Privadesa

Gràcies per visitar nostra Web. En Aquacat Piscines som completament conscients de la importància de la seva privadesa i ens comprometem a protegir-la, sent aquest un principi íntegre amb la nostra cultura corporativa. Per això dediquem tot el nostre esforç en el compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, realitzant permanentment una labor de revisió i millora, si cap, d'aquesta Política de Privadesa.

2. Recollida i ús d'informació

Aquacat Piscines informa a tots els Usuaris del seu Web que no estan obligats a proporcionar cap dada de caràcter personal per a la seva utilització, tret que voluntàriament desitgin proporcionar-los amb motiu de l'enviament d'un requeriment, consulta o suggeriment.

En aquest cas, l'Usuari està prestant el seu consentiment a Aquacat Piscines per a la inclusió d'aquestes dades en el fitxer que correspongui. Aquacat Piscines es compromet a la plena observança del que es disposa en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter de Personal i, especialment, a no utilitzar les dades amb una fi diferent a aquell pel qual es van recollir, ni a revelar-los a tercers aliens a Aquacat Piscines sense previ consentiment de l'interessat, excepte a societats del seu mateix grup d'acord a la definició de l'article 4 de la Llei del Mercat de Valors.

Aquacat Piscines informa que el procés de navegació d'un Usuari, igual que en qualsevol altre lloc web, deixa com a rastre l'adreça IP que en aquesta sessió li ha estat assignada pel seu Proveïdor d'Accés. El registre d'aquesta adreça IP serveix només per a finalitats exclusivament internes, com són les estadístiques d'accés a la nostra Web. L'adreça IP per a un mateix Usuari és diferent d'una connexió a una altra, amb el que no és possible deduir cap hàbit de navegació a través de la nostra Web per un determinat Usuari.

Aquacat Piscines adverteix que pot utilitzar cookies. Aquestes cookies s'associen únicament amb el navegador d'un Terminal concret i no proporcionen per si mateixes cap dada de caràcter personal de l'Usuari, ni poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors o llocs web. També serveixen únicament per a finalitats exclusivament internes, com són les estadístiques d'accés a la nostra Web. No obstant això, l'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en la pantalla de la recepció de *cookies i per impedir la seva instal·lació.

3. Seguretat de la informació

Aquacat Piscines ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal inclosos en tots els fitxers que estan sota la seva titularitat, amb la finalitat d'evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb els termes del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

4. Accés a la informació

Qualsevol persona que hagi lliurat dades de caràcter personal a Aquacat Piscines, té dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte als mateixos, segons l'establert en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquacat Piscines com a titular del fitxer mitjançant carta, o correu electrònic, amb fotocòpia del seu DNI, dirigint-se a Calle Martí 133 Bx1 Barcelona (Barcelona), cp. 08024, o bé per correu electrònic (info@aquacat.cat).