contacto

  669 744 527

  93 284 13 96
Facebook Twitter

CAT | ESP

info@aquacat.cat

Inici | Avís Legal

AVÍS LEGAL DE LA PÀGINA WEB  (www.aquacat.cat)

CONDICIONS GENERALS
1. Identificació i activitat de la societat

El titular i responsable del domini www.aquacat.cat és Xavier Estrada Massó (NIF-52219173L) de nacionalitat espanyola amb domicili en Calle Martí 111 Bx1, Barcelona (Barcelona), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, titular del lloc web www.aquacat.cat.

2.Descripció de www.aquacat.cat

El principal servei que s'ofereix en el domini www.aquacat.cat és el subministrament d'informació sobre els productes i activitats propis de la companyia Aquacat Piscines.

3.Prestació dels serveis per Aquacat Piscines.

La prestació dels serveis de Aquacat Piscines, a través de www.aquacat.cat és de caràcter gratuït i lliurement revocable sense que afecti a la resta de condicions generals.

Aquacat Piscines, rebutja la responsabilitat al fet que hi hagi peu per la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan consideri oportú. Així mateix Aquacat Piscines, comunicarà a l'usuari, sempre que sigui previsible, qualsevol interrupció del servei que es pogués produir per l'actualització o millora dels serveis, manteniment dels mateixos o per causes alienes.

4. Drets i obligacions de l'usuari.

L'usuari s'obliga, sent únic responsable, a utilitzar els serveis oferts per *Aquacat *Piscines, d'acord amb la llei, les presents condicions generals i les seves actualitzacions segons les normes de la bona fe, moral i ordre públic generalment acceptades. L'usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap tipus (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis, bé per causes pròpies o alienes.

5. Propietat intel·lectual

Tots els continguts de www.aquacat.cat en forma de textos, codi font, disseny gràfic, animacions i imatges asi com a marques, noms comercials i altres denominacions queden subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial de Aquacat Piscines o de tercers i emparats per la llei.

Sota cap supòsit, l'accés als serveis de Aquacat Piscines, suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d'aquests continguts a tercers, ni confereix cap dret d'utilització, traducció, alteració, adaptació, explotació, còpia, distribució o comunicació pública dels mateixos sense la prèvia i expressa autorització de Aquacat Piscines o del tercer titular dels drets afectats.

En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tingui accés en www.aquacat.cat o s'utilitzessin contraposant la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

6. Enllaços (links)

Aquacat Piscines no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en pàgines web de tercers que incloguin un enllaç cap a www.aquacat.cat . Així mateix, tampoc assumeix la responsabilitat sobre el contingut de les pàgines a les quals s'accedeixi a través d'enllaços (links) inclosos en www.aquacat.cat. Els enllaços cap a pàgines web de tercers continguts en www.aquacat.cat tenen finalitat merament informativa i en cap cas suposa recomanació sobre els mateixos.

Qualsevol usuari que desitgi incloure dins de la seva pàgina web un enllaç cap al domini www.aquacat.cat o a les pàgines que ho componen, haurà de notificar-ho prèviament a Aquacat Piscines.

Queda absolutament prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en webs de tercers que poguessin suposar un perjudici per a la imatge de Aquacat Piscines. Es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar, o exigir la cancel·lació dels enllaços que apuntin al domini www.aquacat.cat , quan així ho estimi convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que en cap concepte estigui obligat a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.

7. Modificacions.

La data d'última actualització dels continguts en www.aquacat.cat pot ser sol·licitada per l'usuari enviant un e-mail a info@aquacat.cat.

Aquacat Piscines podrà modificar o actualitzar les presents Condicions Generals, que seran publicades en www.aquacat.cat, sense necessitat de qualsevol altra notificació addicional als usuaris de la pàgina web.

8.Legislació i jurisdicció aplicable.

Aquacat Piscines i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la legislació de dret comú espanyola i a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), tret que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.

9. Consentiment de l'usuari.

L'usuari declara haver llegit les presents condicions generals, acceptant i autoritzant, plena i expressament, tot el que es disposa en cadascuna d'elles cada vegada que accedeixi a www.aquacat.cat o utilitzi els seus serveis.
POLÍTICA DE PRIVADESA I CONFIDENCIALITAT.

Per contactar amb Aquacat Piscines, se sol·liciten les dades estrictament necessàries: nom, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i les observacions o consultes que desitgi introduir, amb la finalitat de facilitar la comunicació entre les parts.

Aquacat Piscines ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb l'establert en el Reial decret 994/1999, d'11 de juny.

En prémer en el formulari de contacte "enviar", l'usuari expressa el seu consentiment explícit al tractament dels mateixos per al desenvolupament dels nostres serveis professionals.

Aquests drets poden fer-se efectius dirigint-se per escrit a: info@aquacat.cat Aquacat Piscines. Calle Martí Nº133 bx1, Barcelona Tel. 669 744 537

Cookies

El nostre analitzador de tràfic del site utilitza cookies que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla.

El tractament de les dades personals i l'enviament de comunicacions per mitjans electrònics estan ajustats a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999,13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( B.O.I 14/12/1999) i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (B.O.I. 12/07/2002).

Protecció de Dades Personals

Aquacat Piscines garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant LOPD) informa sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que els usuaris de www.aquacat.cat decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Aquacat Piscines les dades personals que li són sol·licitats a la pàgina web, en efectuar qualsevol consulta mitjançant el envio de formularis de petició d'informació. Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis que estiguin indicats com a camps obligatoris. L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, incomplets o no actualitzats.

D'aquesta forma, l'usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en l'empresa i al tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats de les solitudes que efectuï el navegador a través del formulari de sol·licitud d'informació, que és ell unic punt d'entrada d'informació de caràcter personal.

Aquacat Piscines ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades personals, instal·lant i implantant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Alhora es compromet al compliment de la seva obligació de deure secret de les dades personals i de la seva deure guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.

En relació a les dades enviades per l'usuari, est podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb l'establert en la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, dirigint-se a l'Adreça de Comunicació de Aquacat Piscines, mitjançant un correu electrònic a info@aquacat.cat, per fax al (+34) 93 284 13 96 o ben enviant un escrit a Aquacat Piscines, Calle Martí Nº133 Bx1, Barcelona (Espanya) Tel. 669 744 527, fent constar sempre la identitat de l'usuari.

Aquacat.cat es reserva el dret a variar la present política, informant prèviament als usuaris de les modificacions que en ella es produeixin.